Saopštenje za Confezioni

Beograd, 16. novembar 2015.

I pored više pokušaja rukovodstva Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva "Nezavisnost" da se sa poslovodstvom "Confezioni Andrea" uspostavi korektan partnerski odnos, da im skrenemo pažnju da moraju da poštuju radnička i sindikalna prava i da poštuju dostojanstvo radnika koji inače rade za veoma niske plate, odgovor poslovodstva bio je u formiranju sopstvenog sindikata, u jačanju pritiska i pretnji prema članovima Sindikata "Nezavisnost"!

 

 Ovde možete pročitati Saopštenje u celosti