U Rudniku bakra Majdanpek obeležen Dan rudara Srbije

Beograd, 08. avgust 2016.

 

RUDARI PRED OZBILJNIM IZAZOVIMA I ISKUŠENJIMA

 

Ovogodišnji Dan rudara Srbije,6. avgust, rudari u jamskim rudnicima uglja, u rudnicima obojenih metala i rudari na površinskim  ugljenokopima,  dočekuju u očekivanju formiranja novog sastava Vlade Srbije i poteza koje će novoformirana Vlada povlačiti u narednim mesecima  u pogledu reorganizacije u RTB Grupa Bor, restrukturiranja u rudnicima uglja u Resavici i najveće državne kompanije JP EPS.  

 

Istovremeno rudari u rudniku olova i zlata „Lece“, koji se nalazi pod zakupom investicionog fonda Lifestone Capital, strahuju za svoju sudbinu zbog neizvesnosti oko produžetka ugovora o zakupu  i rešavanju vlasničkog statusa rudnika. Sličnu sudbinu doživljavaju i rudari rudnika Grot u Krivoj Feji, gde ni posle nekoliko godina nije trajnije rešeno pitanje upravljačke i vlasničke strukture.

 

Stoga je sasvim razumljiva zabrinutost zaposlenih u sektoru rudarstva, kao i sindikata koji zastupaju interese rudara, za socijalne posledice najavljenih reformi u rudarskim preduzećima, a to se posebno odnosi na RTB Grupa Bor i Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica.  Pod snažnim pritiskom MMF i Svetske banke, Vlada Srbije u tehničkom mandatu, najavljuje se zatvaranje pojedinih rudnika u JP PEU,  smanjenje broja zaposlenih i smanjenje plata u RTB Grupa i JP PEU Resavica, što je ozbiljan signal za sindikate koji štite interese rudara u ovim kompanijama.

 

U nameri da novoformiranoj Vladi Srbije, skrene pažnju na složenost i težinu problema u rudarskom sektoru,  Granski sindikat industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“ aktivno se uključio u obeležavanje Dana rudara Srbije, čija je centralna manifestacija održana u subotu 6. Avgusta,  u RB „Majdanpek“, uz učešće ministra rudarstva i energetike u tehničkoj Vladi Srbije, gospodina Aleksandra Antića.

 

 

U ime Granskog sindikata IER „Nezavisnost“ na centralnoj proslavi rudarskog praznika učestvovali su Milorad Panović, predsednik i Dragan Vesić, izvršni sekretar, kao i članovi Glavnog odbora iz Sindikata „Nezavisnost“ iz RTB Grupa Bor: Časlav Gavrić, Ninoslav Vukašinović, Dragan Jankucić, Staniša Stojanović i Milan Pavlović.

 

Po prvi put je od strane Granskog sindikata IER „Nezavisnost“ povodom Dana rudara Srbije, dodeljena nagrada  za rudare koji su dali svoj doprinos na afirmaciji Granskog sindikata   i na razvoju svojih kompanija, a nagrađeni pojedinci su:

Mića Kostić, bagerista površinskog kopa „Drmno“, Milan Radovanović, glavni poslovođa iz RB „Kolubara“ na kopu Tamnava zapadno polje, Dragče Pavlović, rudar iz rudnika RMU „Jasenovac“, Dejan Mladenović, rudar iz rudnika „Lece“, Ilić Danijel, rudar iz rudnika „GROT“, Milan Pavlović, rudar iz RB „Kolubara“, Vojinović Zvonimir i Stojković Sonjica iz RBB Bor, Mladenović Ljilja i Nećak Dejan iz RB „Majdanpek“, Monika Voga Perić i Spasojević Zoran, TIR RTB Bor 

 

Uz upućene čestitke rudarima Srbije, povodom obeležavanja Dana rudara Srbije, Granski sindikat IER „Nezavisnost“ izneo je svoj stav da je umesto dosadašnje prakse  davanja lažnih obećanja, koja se po pravilu od strane političara svake godine serviraju rudarima,   neophodno da se od strane Vlade Srbije odmah pokrene socijalni dijalog i da se uz učešće reprezentativnih sindikata, Socijalno-ekonomskog saveta, uz raspravu u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, usvoji nacionalna strategija razvoja u rudarskom sektoru. 

Tako bi se umesto stalnog licitiranja i nagađanja u javnosti  o zatvaranju i privatizaciji pojednih rudnika, o smanjenju broja zaposlenih, o platama rudara i uslovima u kojima rade hiljade rudara,  došlo do opštedruštvenog konsenzusa oko razvoja rudarskog sektora i dugoročnim interesima države za sektor rudarstva.

 

 

Granski sindikat industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“ će takođe iskoristiti priliku da na  ovogodišnjem obeležavanju Dana rudara ukaže i uputi   zahtev  za poboljšanje uslova rada i bezbednosti i zdravlja na radu rudara u svim rudnicima, jer se tokom ove godine dogodilo nekoliko slučajeva stradanja rudara u rudnicima. Nažalost, na sam dan održavanja manifestacije obeležavanja Dana rudara,  na kopu u RB „Majdanpek“ nastradao je radnik preduzeća „Erozija“ iz Niša  koje je izvodilo radove na pogonu Flotacija Rudnika bakra „Majdanpek“.

 

Svim radnicima i članovima Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva „Nezavisnost“   koji rade u sektoru rudarstva u Srbiji čestitamo Dan rudara Srbije, uz rudarsko 

S R E Ć N O! 

 

 

        Granski sindikat industrije, energije

    i rudarstva „Nezavisnost“