POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA "GALING" DOO

Beograd, 25. april 2017.

 

Danas je potpisan Kolektivni ugovor za "Galing" doo, zavisno društvo "Galenike" ad. U ovom preduzeću radi 60 zaposlenih, uglavnom na poslovima pružanja usluga "Galenici" a.d. Ovim aktom zaposleni u "Galing" - u se i pravno i formalno izjednačavaju sa pravima koja imaju zaposleni u "Galenici" a.d.

 

U ime sindikata "Nezavisnost Galing doo" ugovor je potpisala predsednica sindikata, koleginica Vera Čavić [1], ispred SSSS koleginica Tamara Lalić i direktor "Galing"-a  gospodin Ivan Jovanović.